Obecnie na inwestycji Enklawa Zalesie:

Organizacja placu budowy i prace przygotowawcze:
Rozpoczęliśmy od gruntownej organizacji placu budowy, co jest fundamentem dla całego projektu. Prace przygotowawcze zostały pomyślnie zakończone, przygotowując teren do dalszych działań.
Wykopy i konstrukcja kondygnacji -1 (garaż):
Kolejnym krokiem było wykonanie wykopów oraz zakończenie konstrukcji kondygnacji -1, która będzie pełnić rolę garażu. Ten istotny etap został ukończony z powodzeniem
Konstrukcja parteru i stropu żelbetowego:
Obecnie koncentrujemy się na konstrukcji parteru, zamontowano strop żelbetowy nad parterem.
Ściany 1 piętra i szalowanie słupów, belek i stropu nad 1 piętrem:
Postępujemy również z pracami nad ścianami 1 piętra. Równocześnie kontynuujemy szalowanie słupów, belek i stropu nad 1 piętrem.

Poniżej przedstawiamy dokumentację zdjęciową.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą inwestycją i chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami!


Tel: 501 360 236
Mail: rzeszow@samson-dom.pl