fbpx
samson dom
Samson-Dom gratuluje wspaniałego wyniku!
24 września 2017
samson dom
124 Krakowska Giełda Domów i Mieszkań
16 października 2017
 
Łódz­kie Targi Nie­ru­cho­mo­ści | Budowa Domu i Wypo­sa­że­nia Wnętrz to naj­waż­niej­sza i naj­więk­sza impreza tar­gowa, która sku­pia nie­mal wszyst­kie firmy z sek­tora branży nie­ru­cho­mo­ści, branży budow­la­nej (od kom­plek­so­wej budowy domu pod klucz) po branżę finan­sową i wypo­sa­że­nia wnętrz.

Sie­dem ostat­nich edy­cji tar­gów zgro­ma­dziło dotych­czas ponad 50 000 gości. Swoją ofertę zapre­zen­to­wało na nich bli­sko 500 wystaw­ców
Jako firma Samson - DOM pragniemy Państwu podziękować za przybycie i odwiedziny stoiska targowego naszej firmy.