fbpx

Powierzchnia użytkowa mieszkania. Jak ją liczyć?

Nowe mieszkanie

Wydawać by się mogło, że obliczenie powierzchni użytkowej nowo zakupionego mieszkania czy domu nie jest niczym trudnym ? to po prostu suma metraży wszystkich pomieszczeń. Okazuje się jednak, że to nie takie proste. W polskim prawie istnieje bowiem kilka ustaw, w których ?powierzchnia użytkowa? ma inną definicję.

Różnice w prawie

Według Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powierzchnią użytkową jest powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Z kolei w przypadku Ustawy o podatku od spadków i darowizn za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). W obu przypadkach powierzchnię pomieszczeń oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,4 m do 2,2 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,4 m, powierzchnię tę pomija się. Różnicą w oby definicjach jest, jak widać? piwnica, którą w zależności od ustawy, wlicza się do metrażu, lub też nie. Aby było ciekawiej, od 2018 roku obowiązuje też Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Tu z kolei za powierzchnię użytkową uznaje się: powierzchnie wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Nowe mieszkanie

Obliczając powierzchnię użytkową, ułatwione zadanie mają osoby, które właśnie kupiły mieszkanie od developera. Z pewnością posiada on projekt budowlany, w którym znajdują się precyzyjne obliczenia, wykonane zgodnie z kolejny aktem prawnym: Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu architektonicznego.