fbpx
Dziennik Budowy – Willa Sołtysowska – październik 2020
2 listopada 2020
Dziennik Budowy – Osiedle Nad Sanką – październik 2020
19 listopada 2020

Dziennik Budowy – Osiedle Pod Kasztanem – październik 2020

Budynek B1,C1,C2,C3:

– zamontowano pozostałe barierki i ścianki na balkonach i klatkach schodowych

– zamontowano grzejniki w mieszkaniach i garażach

– zamontowano pozostałe drzwi do mieszkań

– zamontowano rozdzielnie i osprzęt elektryczny

Budynek B2,A1,A2,A3:

– zamontowano ścianki balkonowe

– zamontowano barierki na klatkach schodowych

– zamontowano drzwi do mieszkań

– zamontowano grzejniki i piece gazowe

– zamontowano rozdzielnie i osprzęt elektryczny

Budynek C8,C9,C10:

– zamontowano grzejniki i piece gazowe

Budynek C4,C5,C6,C7:

– zamontowano grzejniki w mieszkaniach i garażach

Budynek B3,B4:

– zamontowano grzejniki i piece gazowe

Części wspólne:

– zamontowano liczniki prądu

– zakończono wykonywanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

– uruchomiono przepompownie kanalizacji deszczowej

– wykonano stabilizację i wstępną podbudowę pod nawierzchnię dróg

– wykonano opaski i tarasy z kostki brukowej wokół budynków

– rozpoczęto plantowanie terenu i sadzenie drzew i krzewów